PUS "Portus" Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 49
80-537 Gdańsk
tel./fax. 58-3439325; 58-3439314
email: portus@portus.gdansk.pl
NIP: 583-000-29-30 REGON 190531773
Spółka zarejestrowana w Sądzie Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000062290
wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.

Ośrodek Gołuń-Wdzydze
tel. 796 039 393 e-mail : rezerwacje@portus.gdansk.pl

Adres ośrodka:
Gołuń-Wdzydze
Z przykrością informujemy, iż Ośrodek Gołuń-Wdzydze prowadzony przez Spółkę PORTUS sp. z o.o. został w tym roku zamknięty . Po wszelkie informacje na temat innych lokalizacji zaparzamy do kontaktu
e-mail: rezerwacje@portus.gdansk.pl