PUS "Portus" Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 49
80-537 Gdańsk
tel./fax. 58-3439325; 58-3439314
email: portus@portus.gdansk.pl
NIP: 583-000-29-30 REGON 190531773
Spółka zarejestrowana w Sądzie Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000062290
wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.

Informacje

Portowa Przychodnia Zdrowia
przy Spółce P.U.S. PORTUS

 • medycyna pracy - badania okresowe, wstępne i kontrolne
 • usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ
Gdańsk Nowy Port
ul.Wyzwolenia 48

 

Rejestracja telefoniczna do godziny 16 (58) 343 98 32, (58) 343 69 09
E-mail: przychodnia@portus.gdansk.pl

Dojazd

 • tramwajem linii 4, 10, 14 lub 15
 • autobusem linii 148

Wzory umów do pobrania

1. w zakresie opieki zdrowotnej pracowników oraz profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych

2. skierowanie na badanie profilaktyczne

Godziny przyjęć

PORTOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA                                                                                                                                                                                   
przy Spółce PUS PORTUS Sp. z o.o.                                                                                                     

przychodnia@portus.gdansk

                                                                                                                                                                                                                          

GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW

Rejestracja: 58/ 343-98-32; 58/ 343-69-09

POZ- PORADNIA OGÓLNA
MEDYCYNA  PRACY

 

Nowy Port ul. Wyzwolenia 48
Tel.: 58 ( 343-98-32 lub 343-69-09)

Poniedziałek

8.00 -12.30 Adriana Zielińska-Nieznalska   lek. med. ogólnej, 
lek. med.  pracy
8.00 - 12.00  Lucyna Browko- 
lek. chor .wewn,lek.,med. pracy,
uprw. do badań kolejarzy
12.00-18.00 Agnieszka Magnuszewska-Wirbał - lek.chorób wew.

Wtorek

8.00-12.00 Adriana Zielińska-Nieznalska
lek. med. przemysłowej
14.00-18.00  Jadwiga Czapczyńska-Czucha
– lek.med.lek.med.pracy upr.do badań kolejarzy

Środa

12.00–18.00 Lucyna Browko  lek.chor.wew.,.med.pracy,upr.
do badań kolejarzy

Czwartek

8.00-12.00 Agnieszka Magnuszewska-Wirbał - lek.chorób wew.

12.00-16.00 Adriana Zielińska-Nieznalska lek. med. ogólnej,
lek.med. pracy       

Piątek

8.00-12.00  Agnieszka Magnuszewska-Wirbał - lek.chorób wew.  
12.00 –18.00  Lucyna Browko  lek.chor.wew. med.pracy,upr.
do badań kolejarzy

Rejestracja kończy się na godzinę przed zakończeniem pracy lekarza.

Lekarze PPZ posiadają dodatkowe uprawnienia do badań pracowników
na różnych stanowiskach pracy

LABORATORIUM ANALITYCZNE –Wyzwolenia 48
Pobieranie materiału do analiz  od poniedziałku do piątku       7.30-9.00
Wyniki do odbioru następnego dnia.

PRACOWNIA EKG – Wyzwolenia 48
Wykonywanie badań  od poniedziałku do piątku 7.30-14.00
Wykonywanie badań na godzinę przed i w czasie przyjęć lekarza kardiologa

Pracownia RTG,USG – INTERMEDICA”
Gdańsk ul. Lema 21
okolice ul. Piekarniczej /pracownia przeniesiona z Al. Zwycięstwa/ czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 19.00
telefon: 58 340-54-70; 58 340-54-71
z Targu Rakowego - autobusy 142, 183 z Chełmu - autobus 227
z Wrzeszcza - (Dworzec PKP) autobusy 142, 162, 262
z Jelitkowa, Przymorza, Zaspy - autobus 227
z Niedźwiednika - autobusy 183, 283
UWAGA! mogą występować zmiany w godzinach pracy lekarzy

PORADNIE SPECJALISTYCZNE – Rejestracja 343-98-32

 

Dni przyjęć

Godziny pracy

OKULISTA
-Małgorzata Kostarska Gandurska 
lek. med. okulista

 

Środa

 

14.30 - 15.30

NEUROLOG   

 • Krystyna Kubera  lek .med. neurolog
 • Alicja Hermanowicz –Parada lek.med.-neurolog

 

Poniedziałek

Środa

 

14.30-15.30     

14.30-15.30

LARYNGOLOG
- Joanna Sztobryn Ślusarska lek.med.
otolaryngolog
- Małgorzata Ślusarska - otolaryngolog

 

Środa

 

14.30-15.30

CHIRURG
Jacek Markiewicz lek. med.chirurg

Poniedziałek,
Środa, Piątek
Wtorek, Czwartek


8.00-12.00
12.00-16.00

PORADNIA K –58  343-98-31
- Barbara Stefaniuk Nowicka  lek.ginekolog- położnik

- Krystyna  Piątkowska - położna

Poniedziałek
Wtorek
środa
Czwartek

Czwartek

14.30-15.30
15.00-16.00
9.30 - 10.30

15.00-16.00

15.00 -16.00

Kontrakty NFZ –   POZ,     chirurg, ginekolog /kardiolog – wynajem gabinetu/
Krótkie terminy  przyjęć pacjentów do specjalistów
Do wymaganych przez  NFZ.  specjalistów  konieczne   skierowanie   od lekarza  POZ
Pracownia RTG Gdańsk ul. Lema 21/ w pobliżu ul. Piekarniczej/ telefon: 58 340 54 73

GABINET   STOMATOLOGICZNY

 

Nowy Port ul.Wyzwolenia 48

Godziny pracy

Środa

Iwona Stobiecka Skonieczna

  13.00 - 16.00

Czwartek

Iwona Stobiecka Skonieczna

  13.00 - 16.00

Piątek

Iwona Stobiecka Skonieczna

  9.00 – 13.00

* pierwszy poniedziałek miesiąca  lekarz może przyjmować w skróconym zakresie/ uzupełnienie/

przychodnia@portus.gdansk.pl

Medycyna pracy

Badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy

Oferujemy Państwu usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Państwa zakładu pracy w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku oraz przepisami prawa pracy.

W ramach przedmiotowej opieki proponujemy następujący zakres usług:

 • przeprowadzanie badań lekarskich wykonywanych przez uprawnionych lekarzy medycyny pracy,
 • ocena możliwości wykonywania pracy uwzglądniając stan zdrowia i występujące zagrożenia,
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 • wykonywanie szczepień ochronnych,
 • udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bhp

Badania profilaktyczne przeprowadzane są kompleksowo z uwzględnieniem wymaganej diagnostyki i badań specjalistycznych z zakresu:

 • okulistyki,
 • laryngologii,
 • neurologii,
 • kardiologii,
 • chirurgii i stomatologii.

Powyższe usługi świadczymy w naszej placówce:

Gdańsk Nowy Port ul. Wyzwolenia 48 - placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18.00.
Rejestracja telefoniczna (058) 343 98 32

Wzory umów do pobrania

 1. w zakresie opieki zdrowotnej pracowników oraz profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych
 2. skierowanie na badanie profilaktyczne

Cennik usług medycznych

Cennik usług medycznych
/skrócony/
PORTOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA

przy Spółce P.U.S. PORTUS Sp. z o.o. w Gdańsku N. Porcie

ul. Wyzwolenia 48
www.portus.gdansk.pl
przychodnia@portus.gdansk.pl

 

dla

-  zakładów pracy korzystających z usług Przychodni na podstawie 
    umów – rozliczenie indywidualne
-  osób korzystających z usług przychodni indywidualnie

Rejestracja telefon : 58/ 343-98-32
                                   58/ 343-69-09

Profilaktyczna opieka  medyczna

Proponowane formy rozliczeń za świadczone usługi:

RYCZAŁTY: miesięczne rozliczenie naliczane według ilości zatrudnionych osób
ROZLICZENIE łączone – oparte na stałym ryczałcie podstawowym ustalonym
na poziomie  8-20 zł oraz indywidualnej opłacie za lekarskie badania specjalistyczne.
ROZLICZENIE INDYWIDUALNE – oparte na miesięcznym zestawieniu
wykonanych usług oraz poniższym cenniku:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/zł/

1.

Badanie lekar. z wydaniem zaświadczenia o zdolnosci do pracy

40.-

2.

Badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia uprawniającego*

50.-

3.

Badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia/ w terenie*

od 70.-

4.

Badanie specjalistów/ laryngolog

40.-

5.

Badania / laryngolog/audiometr/

25.-

6.

Badania specjalistów/neurolog/

40.-

7.

Badania specjalistów/okulista/bez dobierania szkieł/

40.-

8.

Okulista/ wydanie zaś. o konieczności stosowania okularów

40.-

9.

RTG

26.-

10.

EKG

20-30.-

11.

Badania analityczne /laboratorium/ w przychodni

26-55.-

12.

Badania analityczne/laboratorium/ w terenie

od 26.-w terenie tzn. na terenie zakładu pracy / grupy powyżej 15 osób/
zaświadczenie uprawniające dla kierowców, operatorów, uczestników kursu, szkoleń, studentów itd.
akceptujemy aktualne wyniki z innych przychodni/lekarzy/
mogą występować inne zalecenia lekarskie

Rejestracja telefon : 58/ 343-98-32 58/ 343-69-09

Uwaga!- ceny mogą ulegać zmianie na wskutek waloryzacji ogłoszonej przez GUS po upływie każdego roku kalendarzowego.